Umiejscowienie elektrod w elektrostymulacji EMS

Poniższe materiały przedstawiają sposób umieszczenia elektrod w elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej EMS i zostały opracowane przez włoską firmę GLOBUS, czołowego dostawcy przenośnego sprzętu do elektroterapii dla sportowców i klubów sportowych. Przedstawione informację będą oczywiście przydatne w innych zastosowaniach stymulacji EMS.

Uwagi:
  • Występujące na rysunkach oznaczenia "+" i "-" mają znaczenie umowne (kierunek prądu nie ma znaczenia) i służą tylko do łatwiejszego określenia pary elektrod w ramach jednego kanału stymulacji.
  • Niektóre schematy wykorzystują elektrodę podwójną, która w praktyce jest rzadko stosowana i można ją zastąpić dwiema elektrodami kwadratowymi.
  • Schemat stosujący aż 8 elektrod (lub 6) wymaga zastosowania elektrostymulatora 4-kanałowego.
  • Do bardziej precyzyjnego określenia optymalnego umieszczenia elektrody na skórze (najsilniejszy skurcz) można stosować specjalną elektrodę punktową Motor Point Pen.

Umiejscowienie na mięśniach ręki

Biceps A - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na ramieniu - biceps A

Biceps B - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na ramieniu - biceps B

Prostownik łokciowy - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na prostowniku łokciowym

Zginacz łokciowy - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na zginaczu łokciowym


Umiejscowienie na mięśniach klatki piersiowej

Mięsień piersiowy A - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - A

Mięsień piersiowy B - 3 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - B

Mięsień piersiowy C - 4 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - C

Umiejscowienie na mięśniach brzucha

Mięsień prosty A - 4 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - A

Mięsień prosty B - 6 elektrod (4 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - B

Mięsień prosty C - 6 elektrod (4 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - C

Mięsień prosty D - 8 elektrod (4 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - D


Umiejscowienie na mięśniach uda

Mięsień przywodziciel - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - przywodziciel

Mięsień dwugłowy A - 3 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - dwugłowy A

Mięsień dwugłowy B - 4 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - dwugłowy B

Mięsień czworogłowy A - 3 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniu czworogłowym uda A

Mięsień czworogłowy B - 4 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniu czworogłowym uda BUmiejscowienie na mięśniach łydki

Mięsień brzuchaty A - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - A

Mięsień brzuchaty B - 3 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - B

Mięsień brzuchaty C - 4 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - C

Mięsień piszczelowy - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na mięśniu piszczelowym łydki


Umiejscowienie na pośladkach

Mięsień pośladkowy A - 2 elektrody (1 kanał)
Umieszczenie elektrod na mięśniu pośladkowym - A

Mięsień pośladkowy B - 3 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniu mięśniu pośladkowym - B

Mięsień pośladkowy C - 4 elektrody (2 kanały)
Umieszczenie elektrod na mięśniu mięśniu pośladkowym - C


Umiejscowienie na mięśniach kręgosłupa

Prostownik grzbietu A - 4 elektrody (2 kanały)
Rozmieszczenie elektrod na mięśniach kręgosłupa - prostownik A

Prostownik grzbietu B - 8 elektrod (4 kanały)
Rozmieszczenie elektrod na mięśniach kręgosłupa - prostownik B

Mięsień najszerszy grzbietu A - 3 elektrody (2 kanały)
Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - A

Mięsień najszerszy grzbietu B - 3 elektrody (2 kanały)
Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - B

Mięsień najszerszy grzbietu C - 4 elektrody (2 kanały)
Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - C


Umiejscowienie na mięśniach barku

Mięsień deltoidalny A - 3 elektrody (2 kanały)
Umiejscowienie elektrod na mięśniu deltoidalnym A

Mięsień deltoidalny B - 4 elektrody (4 2anały)
Umiejscowienie elektrod na mięśniu deltoidalnym B

Mięsień trapezoidalny A - 4 elektrody (2 kanały)
Umiejscowienie elektrod na mięśniu trapezoidalnym - A

Mięsień trapezoidalny B - 4 elektrody (2 kanały)
Umiejscowienie elektrod na mięśniu trapezoidalnym - B  


Zobacz również: