Ciśnieniomierze dla lekarzy – Pomoc w wyborze

Ciśnieniomierz dla lekarzyCiśnieniomierz do profesjonalnych zastosowań w praktyce lekarskiej powinien być nie tylko dokładny, ale także trwały i wygodny podczas częstej eksploatacji. Czasami tylko niektóre z powyższych cech stanowią priorytet podczas wyboru urządzenia. W poniższym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze cechy współczesnych ciśnieniomierzy do pomiaru RR, które każdy lekarz powinien wziąć pod uwagę podczas dokonywania zakupu.

Dokładność

Odpowiednią dokładność pomiaru zapewniają w dalszym ciągu rozwiązania wykorzystujące tradycyjną, manualną metodę pomiaru ciśnienia w oparciu o wysłuchiwanie tonów Korotkowa za pomocą stetoskopu. Dokładne określenie ciśnienia nie zależy tu jednak wyłącznie od umiejętności lekarza, ale również od jakości samego manometru mierzącego ciśnienie powietrza w mankiecie.

Niedoścignionym wzorcem nadal są tu ciśnieniomierze rtęciowe, które są już jednak stosowane coraz rzadziej z uwagi na mniejszą wygodę pracy i działania lobby ekologicznego zwalczającego wszelkie produkty zawierające rtęć (od roku 2014 ciśnieniomierze rtęciowe zostały wycofane ze sprzedaży na terenie Unii Europejskiej).

Inne „mechaniczne” metody pomiaru ciśnienia krwi nie są w stanie dorównać aparatom rtęciowym a ich podstawowym mankamentem jest konieczność dokonywania okresowych kalibracji. Nie mniej jednak, najczęściej stosowane dziś przez lekarzy aparaty mechaniczne, to ciśnieniomierze zegarowe. Są one stosunkowo wygodne w użyciu i w miarę dokładne, ale niestety wymagają kalibracji co 1-2 lata. Należy o tym pamiętać, gdy eksploatujemy takie urządzenie przez dłuższy czas.

Prawdziwą alternatywą dla aparatów rtęciowych są natomiast elektroniczne ciśnieniomierze klasy Hi End, których dokładność pomiaru nie odbiega od manometrów rtęciowych dzięki dokładnemu czujnikowi ciśnienia i funkcji samokalibracji przy każdym pomiarze. Rozwiązanie takie opracowała firma Accoson i wprowadziła na rynek GreenLight 300 - dokłądny ciśnieniomierz dla lekarzaciśnieniomierz Greenlight 300. Pomimo zastosowania elektroniki, określanie ciśnienia skurczowego/rozkurczowego odbywa się tu oczywiście w sposób manualny z użyciem stetoskopu.

Jeśli dla lekarza priorytetem jest dokładność pomiaru ciśnienia przez długie lata eksploatacji, to wybór ciśnieniomierza klasy Hi-End jest najlepszą opcją.

Trwałość

Częste stosowanie ciśnieniomierza naraża nasz aparat na różne uszkodzenia. Na gumowych przewodach ciśnieniowych mogą pojawić się spękania. Mankiet może ulec przetarciu. Manometr może z czasem upaść na ziemię i trwale się uszkodzić. O ile część elementów można co jakiś czas wymienić i nie jest to zbyt drogie, to większą uwagę powinniśmy zwrócić na najdroższy element każdego ciśnieniomierza, czyli na manometr.

Dominujące na rynku ciśnieniomierze zegarowe wyglądają z zewnątrz może dość podobnie, ale w środku mogą różnić się zastosowanymi przez producentów technologiami. Na przykład na wymagającym rynku niemieckim największą popularnością cieszą się ciśnieniomierze zegarowe firmy BOSO Bosch+Sohn. Posiadają one mechanizm aneroidowy odporny na wstrząsy i nadmierny wzrost ciśnienia. Jest on również odporny na korozję.

W przypadku mankietów, ważny jest sposób ich wykonania oraz właściwości użytego materiału. Na szczególną uwagę zasługują tu mankiety AMBIDEX, które są sprzedawane z ciśnieniomierzami Accoson, ale można je też użyć z ciśnieniomierzami innych marek. Wykonane z jednego kawałka materiału o bardzo dobrej jakości, łatwego do czyszczenia i o właściwościach antymikrobowych. Specjalna konstrukcja mankietu AMBIDEX nie wymaga stosowania gumowego balona powietrznego.

Wygoda

Istnieje wiele cech ciśnieniomierza mających wpływ na wygodę użytkowania przez lekarza. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • Łatwa wymiana mankietu na inne rozmiary (dobrze dobrany rozmiar mankietu ma wpływ na dokładność pomiaru) dzięki odpowiednim połączeniom przewodów ciśnieniowych poprzez tzw. szybkozłącze.
  • Waga urządzenia – ma znaczenie praktycznie tylko w przypadku aparatów zintegrowanych, gdzie manometr trzymany jest w dłoni. Na rynku przeważają aparaty w obudowie wykonanej ze stali, czyli trochę ciężkie. Chociaż niektórzy lubią posługiwać się takim stabilnym i wyraźnie ciążącym w ręce instrumentem, to można też wybrać lekki aparat wykonany z tworzywa sztucznego, np. Boso Profitest lub bardzo mały Accoson Limpet.

Jeśli chodzi o mankiety, to cenną cechą może się czasami okazać przystosowanie do pomiaru na lewej i prawej ręce. Właściwość tą posiadają wspomniane wcześniej mankiety AMBIDEX, gdzie przewody powietrzne mocowane są do mankietu w centralnej części w sposób prostopadły.

Z punktu widzenia wygody stosowania, najlepszym rozwiązaniem na rynku są ciśnieniomierze automatyczne, które wyręczają lekarza od samodzielnego określania ciśnienia skurczowego/rozkurczowego. Ich dokładność jest jednak mniejsza, co wynika z zasady działania metody oscylometrycznej, która polega na porównywaniu charakterystyki pulsu ze wzorcem określonym przez producenta w oparciu o badania statystyczne.

Jeśli wygoda i szybkość pomiaru jest priorytetem, to można zastosować w tym wypadku ciśnieniomierz automatyczny. Na rynku są dostępne elektroniczne ciśnieniomierze automatyczne dedykowane dla lekarzy, np. ciśnieniomierz boso Carat Professional, który może być wygodnie usadowiony na biurku i posiada w zestawie 3 rozmiary mankietów.

Porównawczy pomiar ciśnienia na obu ramionach

Wstępna diagnostyka wielu chorób układu naczyniowego oraz serca wymaga pomiaru ciśnienia krwi na obu ramionach w celu określenia różnicy ciśnień. Obliczenie takiej różnicy w sposób tradycyjny, tzn. poprzez pomiar ciśnienia najpierw na jednej kończynie a potem na drugiej jest jednak obarczone istotnym błędem. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie ciśnieniomierza synchronicznego, który mierzy ciśnienie jednocześnie na obu rękach. Jest to możliwe tylko poprzez zastosowanie ciśnieniomierzy automatycznych i metody oscylometrycznej.

Chociaż oscylometryczna metoda wyznaczania ciśnienia skurczowego i rozkurczowego jest mniej dokładna od manualnej metody osłuchowej, to akurat w przypadku określania różnicy ciśnień przy pomiarze synchronicznym, jest to metoda zdecydowanie bardziej dokładna.

Zobacz również: