Elektrody i sondy do elektrostymulacji – Zachowanie zasad higieny

Elektrody i sondy - higienaTak, jak bezsprzecznie elektrostymulacja pomaga z terapii i rehabilitacji, tak nieprawidłowo stosowana może zaszkodzić. Większość uwag, jakie można spotkać w literaturze, odnosi się do wskazań, przeciwwskazań i środków ostrożności oraz przeciwwskazań do jej stosowania. Niestety, niezwykle rzadko można spotkać informacje dotyczące zasad zachowania higieny podczas stosowania akcesoriów: elektrod i sond. To one mają bezpośredni kontakt ze skórą i błonami śluzowymi pacjenta.

Elektrody

Na skórze bytują różne bakterie, tworzące swoisty ekotop, utrzymujący odpowiednie pH, chroniące człowieka przed patogenami (drobnoustroje chorobotwórcze). Na niej spotkać możemy także grzyby i drożdże. W normalnych warunkach, na zdrowej skórze, utrzymuje się swoista równowaga, zapobiegająca podrażnieniu i infekcji.

W przypadku stosowania elektrod na skórę (zaleca się stosowanie samoprzylepnych a nie gąbek czy wacików nasączonych słoną wodą), żel pokrywający elektrody może być doskonałą pożywką dla drobnoustrojów bytujących na skórze, przez co ich liczba w miarę ilości wykonywanych zabiegów może wzrastać. Aby tego uniknąć, skórę przed aplikacją elektrody powinno się dokładnie umyć wodą z mydłem i/lub przetrzeć wacikiem z 70% alkoholem izopropylowym (dostępny w aptekach w postaci chusteczek jednorazowych).

Po zakończeniu zabiegu, elektrody należy zdjąć ze skóry i nalepić na folię ochronną dostarczoną przez producenta. Po włożeniu do hermetycznego woreczka, elektrody najlepiej przechowywać w lodówce. Po wykonaniu maksymalnie 20-25 zabiegów należy je zutylizować i więcej nie stosować. Uwaga – elektrody są przeznaczone WYŁĄCZNIE dla jednego pacjenta.

W przypadku osób uczulonych na standardowy żel elektrod samoprzylepnych, można stosować elektrody ze specjalnym żelem na skórę wrazliwą, np. Axelgaard UltraSim X Blue.

Sondy dopochwowe i doodbytnicze

W przypadku błon śluzowych pochwy (przy leczeniu nietrzymania moczu) lub odbytnicy (leczenie nietrzymania moczu lub stolca) flora bakteryjna ma jeszcze większe znaczenie.
W pochwie bytuje cała gama bakterii kwasu mlekowego, utrzymująca kwasowe środowisko, co zabezpiecza przed inwazją patogenów. Błona śluzowa odbytnicy jest z natury pokryta bakteriami zarówno kwasu mlekowego, jak i wielu szczepów pochodzących ze skóry otaczającej te miejsce. W obydwu przypadkach często dołączają się drożdżaki lub grzyby. To one mogą spowodować infekcję, przy braku zachowania zasad higieny.

Dlatego też sonda dopochwowa oraz doodbytnicza jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla jednego pacjenta/pacjentki. Po jej zastosowaniu, należy sondę dokładnie wymyć wodą z mydłem i wysuszyć. Przechowywać w woreczku foliowym w lodówce. Stosowanie sondy dłużej, niż 6 miesięcy, nawet przy zachowaniu reżimu sanitarnego opisanego powyżej, może spowodować wtórną infekcję patogenami, które przechowają się na akcesorium. Niektórzy producenci zalecają nawet, aby jedną sondę użyć maksymalnie do 60 zabiegów.

Stosowanie się do powyższych zasad będzie skutkować brakiem powikłań infekcjami i szybszym powrotem do zdrowia.

UWAGI:

  • W przypadku elektrostymulacji poprzez błony śluzowe (przezpochwowo lub przezodbytniczo), należy stosować wyłącznie żele specjalne dedykowane do tych celów, np. żel GO GEL firmy Tenscare.
  • Elektrody sond mogą zawierać śladowe ilości niklu, dlatego osoby uczulone na nikiel powinny stosować sondy pozłacane, np. firmy BEACMED.

Polecamy również artykuł: