Technika i zasady pomiaru ciśnienia krwi – metoda Korotkowa

Metoda KorotkowaMetoda Korotkowa, zwana też metodą osłuchową jest tradycyjną metodą określania ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi przepływającej przez tętnicę ramienną. Zastosowanie metody osłuchowej nie jest trudne, ale wymaga znajomości zasad pomiaru i pewnej wprawy.

Zasady obowiązujące dokonującego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

 1. Zastosuj aparat sprawny technicznie i skalibrowany.
 2. Zastosuj rozmiar mankietu odpowiedni do obwodu ramienia.
 3. Osłuchiwanie powinno być dokonane w zgięciu łokciowym lub na tętnicy promieniowej.
 4. Dokonuj badania u badanego w odpowiedniej pozycji i co najmniej 5 minut po wysiłku.
 5. Upewnij się, że pacjent jest spokojny i nie ma stresu spowodowanego samym badaniem „nadciśnienie białego fartucha”
 6. Wykonaj badanie sprawnym stetoskopem.

Spósób wykonania pomiaru metodą osłuchową:

 1. Załóż mankiet na ramię 2-3 cm powyżej zgięcia łokciowego. Mankiet powinien znajdować się na wysokości serca.
  Ułożenie mankietu na ramieniu
 2. Napompuj mankiet, aby nastąpiła pełna okluzja (zamknięcie) tętnicy, tzn. powyżej ciśnienia skurczowego (górnego) i powoli zwalniaj zawór powietrza.
 3. Mankiet należy opróżniać wolno, z prędkością 2 mm Hg/sek.
 4. Zanotuj ciśnienie skurczowe (górne), gdy dwa powtarzające się wyraźne dźwięki będą odpowiadać dwóm kolejnym uderzeniom serca. Odpowiada to I fazie wg Korotkowa.
 5. Kontynuuj opróżnianie mankietu i zanotuj ciśnienie rozkurczowe (dolne), gdy powtarzające się dźwięki zanikną. Odpowiada to V fazie wg Korotkowa.
  Uwaga: przyjęcie fazy IV za ciśnienie rozkurczowe może być czasami bardziej wiarygodne w przypadku wystąpienia tzw. przerwy osłuchowej – ponownego pojawienie się tonów po zaniknięciu. Faza IV odpowiada ściszeniu tonów serca.
 6. Nie wolno dopełniać mankietu po opróżnieniu a badanie powtórzyć ewentualnie po 3 minutach.
 7. Po dokonaniu pomiaru ciśnienia usuń mankiet z ramienia. Pozostaw zawór kontrolny powietrza otwarty, aby usunąć pozostałość powietrza.

Zasady obowiązujące badanego:
a) Badany musi być w stanie spoczynku, co najmniej 5 minut po wysiłku
b) Pozycja siedząca z ręką na podłożu (stół).
c) Badany powinien zdjąć krępującą odzież.

Badany powinien być poinformowany o konieczności dokonywania regularnych pomiarów, jeśli zachodzi taka potrzeba z koniecznością zapisu wyników pomiaru i przedstawienia ich przy każdej kontroli lekarskiej.

Pomiar ciśnienia metodą osłuchową może być również wykonany samodzielnie. Najlepiej nadają się do tego Ciśnieniomierz ze stetoskopemciśnieniomierze ze stetoskopem dedykowane specjalnie dla użytkowników domowych. Posiadają one mankiet z metalową klamrą D-ring ułatwiającą założenie mankietu na ramię za pomocą jednej ręki. Stetoskop przykręcony jest wtedy na stałe do mankietu.

Typowe czynniki warunkujące dokładny pomiar ciśnienia krwi:

 • Szybkość deflacji – zbyt szybkie spuszczanie powietrza z mankietu może zaniżać ciśnienie skurczowe i zawyżać ciśnienie rozkurczowe, szczególnie o osób o niskim pulsie. Natomiast zbyt powolne spuszczanie powietrza doprowadza do zastoju krwi żylnej poniżej mankietu i wzrostu ciśnienia rozkurczowego. Optymalna szybkość deflacji to 2 mmHg/s.
 • Zmiany miażdżycowe – tętnice dotknięte poważnymi zmianami miażdżycowymi posiadają grube i sztywne ściany, co wymaga użycia większej siły w celu zamknięcia światła tętnicy (okluzja). Zawyża to wyniki pomiaru ciśnienia skurczowego.

Zobacz również: