Umiejscowienie elektrod w elektrostymulacji EMS

Poniższe materiały przedstawiają sposób umieszczenia elektrod w elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej EMS i zostały opracowane przez włoską firmę GLOBUS, czołowego dostawcy przenośnego sprzętu do elektroterapii dla sportowców i klubów sportowych. Przedstawione informację będą oczywiście przydatne w innych zastosowaniach stymulacji EMS.

Uwagi:

  • Występujące na rysunkach oznaczenia "+" i "-" mają znaczenie umowne (kierunek prądu nie ma znaczenia) i służą tylko do łatwiejszego określenia pary elektrod w ramach jednego kanału stymulacji.
  • Niektóre schematy wykorzystują elektrodę podwójną, która w praktyce jest rzadko stosowana i można ją zastąpić dwiema elektrodami kwadratowymi.
  • Schemat stosujący aż 8 elektrod (lub 6) wymaga zastosowania elektrostymulatora 4-kanałowego.
  • Do bardziej precyzyjnego określenia optymalnego umieszczenia elektrody na skórze (najsilniejszy skurcz) można stosować specjalną elektrodę punktową Motor Point Pen.

Umiejscowienie na mięśniach ręki

Biceps A - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na ramieniu - biceps A


Biceps B - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na ramieniu - biceps B


Prostownik łokciowy - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na prostowniku łokciowym


Zginacz łokciowy - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na zginaczu łokciowymUmiejscowienie na mięśniach klatki piersiowej

Mięsień piersiowy A - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - A


Mięsień piersiowy B - 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - B


Mięsień piersiowy C - 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - C

Umiejscowienie na mięśniach brzucha

Mięsień prosty A - 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - A


Mięsień prosty B - 6 elektrod (4 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - B


Mięsień prosty C - 6 elektrod (4 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - C


Mięsień prosty D - 8 elektrod (4 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - DUmiejscowienie na mięśniach uda

Mięsień przywodziciel - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - przywodziciel


Mięsień dwugłowy A - 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - dwugłowy A


Mięsień dwugłowy B - 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - dwugłowy B


Mięsień czworogłowy A - 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu czworogłowym uda A


Mięsień czworogłowy B - 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu czworogłowym uda B
Umiejscowienie na mięśniach łydki

Mięsień brzuchaty A - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - A


Mięsień brzuchaty B - 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - B


Mięsień brzuchaty C - 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - C


Mięsień piszczelowy - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniu piszczelowym łydkiUmiejscowienie na pośladkach

Mięsień pośladkowy A - 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniu pośladkowym - A


Mięsień pośladkowy B - 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu mięśniu pośladkowym - B


Mięsień pośladkowy C - 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu mięśniu pośladkowym - CUmiejscowienie na mięśniach kręgosłupa

Prostownik grzbietu A - 4 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniach kręgosłupa - prostownik A


Prostownik grzbietu B - 8 elektrod (4 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniach kręgosłupa - prostownik B


Mięsień najszerszy grzbietu A - 3 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - A


Mięsień najszerszy grzbietu B - 3 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - B


Mięsień najszerszy grzbietu C - 4 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - CUmiejscowienie na mięśniach barku

Mięsień deltoidalny A - 3 elektrody (2 kanały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu deltoidalnym A


Mięsień deltoidalny B - 4 elektrody (4 2anały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu deltoidalnym B


Mięsień trapezoidalny A - 4 elektrody (2 kanały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu trapezoidalnym - A


Mięsień trapezoidalny B - 4 elektrody (2 kanały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu trapezoidalnym - BZobacz również: