Urządzenia do diatermii TECAR firmy GLOBUS

Urządzenie z serii Diacare włoskiej firmy Globus należą najbardziej profesjonalnych rozwiązań do diatermii TECAR spotykanych na rynku, przy jednocześnie stosunkowo konkurencyjnej cenie. Fizjoterapeuci mają do wyboru w sumie trzy modele różniące się zakresem parametrów oraz funkcjonalnością, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Diacare 1000 RT
Aparat Globus DIACARE 1000 RT - diatermia TECAR

Diacare 5000
Aparat Globus DIACARE 5000 - diatermia TECAR

Diacare 7000
Aparat Globus DIACARE 7000 - diatermia TECAR

Moc 50W +/- 10% 200W +/- 10% 320W +/- 10%
Gniazda wyjściowe 1 2 2
Częstotliwości 470 kHz 400 kHz
470 kHz
700 kHz
1000 kHz
400 kHz
470 kHz
700 kHz
1000 kHz
1200 kHz
Programy
wbudowane
- 14
Automatyczne
skanowanie
częstotliwości
- Tak Tak
Przezskórne
dostarczanie leku
- Tak Tak
Zabiegi impulsowe - Tak Tak
Zabiegi atermiczne - Tak Tak
Tryb oporowy Tak Tak Tak
Tryb pojemnościowy - Tak Tak
Rozmiary elektrod 50 mm 30-50-70 mm 30-50-70 mm
Elektroda dwubiegunowa
MonoTrode
Tak opcja Tak
Elektrody jednobiegunowe
DualTrode
opcja Tak Tak
Tryb automatyczny Tak opcja opcja
Zasilacz sieciowy Tak Tak Tak
Akumulator Tak - -
Ekran kolorowy - Tak Tak
Ekran dotykowy - Tak Tak
Wymiary 170x220x60 cm 170x220x60 cm 515x170x340 cm

Urządzenie Diacare 1000 RT jest najprostszym modelem i oferuje wyłącznie tryb oporowy z koncentryczną elektrodą dwubiegunową MonoTrode. Posiada tym samym ograniczony zakres zastosowań, ale z uwagi na ograniczoną moc, może być stosowany w warunkach domowych. W porównaniu z modelami Diacare 5000/7000, model Diacare 1000 RT posiada wbudowany akumulator, dzięki czemu może być używany w sytuacjach awaryjnych tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia urządzenia do gniazdka sieciowego. Posiada ponadto zestaw elektrod DiaTrode umożliwiający wykonywanie zabiegu bez aktywnego udziału fizjoterapeuty (tzw. zabieg automatyczny).

Modele Diacare 5000 oraz Diacare 7000 można uznać natomiast za rozwiązania w pełni profesjonalne. Pomimo odmiennego wyglądu, oba modele mają podobne możliwości. W porównaniu z modelem Diacare 5000, model Diacare 7000 posiada większą moc i do wyboru większy zakres stosowanych częstotliwości, przy czym zdecydowanej większości przypadków, możliwości modelu 5000 powinny być w zupełności wystarczające.

Niewątpliwie istotną zaletą modelu Diacare 7000 jest obudowa pozwalająca na wykonywanie zabiegów terapii TECAR w sposób bardzo ergonomiczny. Dzięki odpowiednim otworom, wszystkie akcesoria niezbędne do wykonywania różnych rodzajów zabiegów są zawsze w zasięgu ręki.

Charakterystyka urządzeń Diacare 5000/7000

Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe wyjaśnienie właściwości diatermii metodą TECAR oferowanych przez urządzenia GLOBUS Diacare 5000/7000.

Tryb pojemnościowy

Tryb pojemnościowy

Pozwala na leczenie tkanek, które cechuje niska rezystywność prądowa. Tryb pojemnościowy oddziałuje na tkankę skóry, tkankę łączną, układ krążenia krwi oraz limfy. Aby uzyskać efekt leczenia pojemnościowego, stosuje się dwie elektrody, z których jedna jest małą aktywną elektrodą izolowaną, a druga jest nieizolowaną elektrodą odniesienia usytuowaną po przeciwnej stronie ciała. Przepływ prądu przez elektrodę pokrytą izolatorem jest związany z efektem pojemnościowym, co jest możliwe tylko w przypadku prądów o wysokiej częstotliwości (bardziej szczegółowo zostało to opisane w artykule: "Podstawy działania terapii TECAR").

Dzięki temu, ruch ładunków elektrycznych (prąd przesunięcia jonów) jest generowany wewnątrz leczonej części ciała. Ruch ładunków odbywa się przede wszystkim w tkankach miękkich, tuż pod powierzchnią elektrody aktywnej, gdzie dochodzi do silnej intensyfikacji procesów leczniczych. Zadaniem elektrody odniesienia w formie dużej metalowej płytki jest przyciąganie ładunków biorących udział w działaniu leczniczym.

Diatermia TECAR - tryb pojemnościowy

Tryb oporowy (rezystancyjny)

Tryb oporowy (rezystywny)

Pozwala na leczenie tkanek o większej rezystywności prądowej, jak kości, tkanka chrzęstna, więzadła, ścięgna, rozcięgna, powięź, czy tkanka włóknista. W trybie oporowym obie elektrody są elektrodami przewodzącymi, czyli mała aktywna elektroda nie jest pokryta żadnym izolatorem. Proces leczniczy zachodzi w tym wypadku na dużo większej głębokości, dlatego zasadniczą kwestią jest właściwe usytuowanie obu elektrod, aby strumień prądowy objął właściwy rodzaj tkanek.

Diatermia TECAR - tryb oporowy

Wiele częstotliwości

Wiele częstotliwości

Wybór odpowiedniej częstotliwości prądu w diatermii TECAR pozwala operatorowi na pracę w odpowiednim czasie na właściwej głębokości. Do wyboru mamy częstotliwości 400, 470, 700 i 1000 kHz, a w modelu DACARE 7000 dostępna jest dodatkowo jeszcze częstotliwość 1200 kHz.

Automatyczne skanowanie częstotliwości

Automatyczne skanowanie częstotliwości

Kompleksowy program wykorzystujący automatyczne skanowanie częstotliwości, co pozwala w ramach tego samego zabiegu na równomierny transport energii do różnych głębokości, najpierw do tkanek głębokich, następnie do tkanek środkowych i w końcu do tkanek powierzchniowych.

Elektroda MONOTRODE

Elektroda dwubiegunowa MONOTRODE

Elektroda MONOTRODE jest elektrodą podwójną i nie wymaga już elektrody odniesienia. Obie elektrody usytuowane są koncentrycznie w formie pierścieni i są elektrodami przewodzącymi. Wykorzystują wyłącznie tryb oporowy i są dostępne w dwóch rozmiarach, o średnicy 3 cm oraz 5 cm. Można je dokupić opcjonalnie.

Elektroda dwubiegunowa

Tryb impulsowy

Zabiegi impulsowe

Programy wykorzystujące tryb impulsowy emitują prąd w sposób przerywany (modulowany) w formie impulsów o określonym cyklu pracy (90%, 70% lub 50%). Można dzięki temu zastosować wyższą amplitudę emisji prądu bez narażania tkanek na nadmierne przegrzanie.

Zabieg atermiczny

Zabiegi atermiczne

Pozwalają na biostymulację tkanek bez zwiększania temperatury wewnątrz tkanek dzięki zastosowaniu trybu impulsowego o niskim cyklu pracy.

Przezskórne dostarczanie leków

Przezskórne dostarczanie leku

Urządzenia Diacare 5000/7000 posiadają specjalny program ułatwiający wchłanianie przez skórę środków aktywnych. Wykorzystuje emisję małych impulsów, co powoduje tymczasowy wzrost przepuszczalności błon w tkankach i umożliwia lepszą penetrację substancji przez skórę.

Zabieg automatyczny

Tryb automatyczny

Program "automatyczny" pozwala na emisję energii bez aktywnego udziału fizjoterapeuty, który mając wolne ręce może w tym samym czasie przeprowadzać inne czynności, np. terapię manualną. Takie zintegrowane działanie zwiększa w niektórych przypadkach skuteczność leczenia. Emisja energii zaprogramowana jest w taki sposób, aby nie powodować nadmiernego przegrzania elektrod. Zabieg automatyczny musi być przeprowadzony przy użyciu specjalnego zestawu elektrod i opasek zakupionego opcjonalnie.

Tecar i terapia manualna Tecar i terapia manualna

Ekran dotykowy

Kolorowy ekran

Kolorowy ekran dotykowy

Dotykowy system nawigacji po menu istotnie ułatwia przeprowadzanie zabiegów, ustawienie wymaganych parametrów, wyszukiwanie programów z możliwością wyznaczania odpowiedniej części ciała za pomocą graficznej mapy ciała.

Obsługa urządzenia Tecar DiaCare 5000 Obsługa urządzenia Tecar DiaCare 7000

Kolorowy i graficzny interfejs użytkownika zwiększa czytelność wyświetlanych informacji i poprawia ogólny komfort obsługi urządzenia. Ważną cechą jest uwidocznienie intensywności emisji za pomocą koloru.

Różne rozmiary elektrod

Urządzenia Diacare 5000/7000 obsługują trzy rozmiary elektrod o średnicy 30, 50 i 70 mm, które występują w formie wymiennych końcówek mocowanych do wspólnej rękojeści.

Elektrody ruchome pojemnościowe CapTrode do diatermii TECAR:
Elektrody pojemnościowe

Elektrody ruchome oporowe DualTrode do diatermii TECAR:
Elektrody oporowe

Kontrola i bezpieczeństwo

Firma GLOBUS dołożyła szczególnych starań, aby działanie aparatów Diacare było bezpieczne dla pacjenta i zarazem efektywne. Urządzenia posiadają wbudowane systemy kontroli emisji energii i sygnalizacji dźwiękowych oraz ekranowych. Na ekranie uwidoczniona jest emisja energii w formie wykresu czasowego.

Emisja energii nie powinna przekraczać pewnego progu minimalnego oraz maksymalnego, co zależy m.in. od rozmiaru zastosowanej elektrody. Przy każdej sesji zabiegowej należy określić, jaki rozmiar elektrody został użyty, a jeśli z jakiś względów pojawiają zbyt częste sygnały alarmowe, to urządzenie oferuje w takich wypadkach możliwość skalibrowania odpowiednich progów impedancji.

Kalibracja

Kremy do diatermii TECAR

Kremy do diatermii TECARWykonywanie zabiegów diatermii metodą TECAR wymaga stosowania na wszystkich elektrodach specjalnego kremu, którego celem jest zapewnienie prawidłowej, a przede wszystkim bezpiecznej dystrybucji prądu. Krem pozwala ponadto na prawidłowe przesuwanie głowicy elektrody na skórze (masaż). Firma GLOBUS oferuje kremy do terapii TECAR sprzedawane w pojemnikach po 250 lub 1000 ml, a także specjalny dozownik mocowany do pojemnika 1000 ml.