Zasady eksploatacji elektrod do elektrostymulacji

Niezwykle istotnym dla prawidłowego procesu leczenia elektrostymulacją jest stan, prawidłowe przechowywanie i stosowanie elektrod.

Czym jest elektroda?
Jest to ten element systemu, który przekazuje impuls elektryczny z urządzenia bezpośrednio na skórę pacjenta.
W elektrostymulacji stosuje się najczęściej elektrody samoprzylepne. Elektroda samoprzylepna, choć niepozorna, jest dość skomplikowanym i nowoczesnym urządzeniem, w którym często stosowane są technologie wywodzące się z przemysłu zbrojeniowego lub kosmicznego. Typowa elektroda samoprzylepna posiada bowiem nie tylko gęstą warstwę żelu przewodzącego prąd, ale specjalny materiał przewodzący rozprowadzający równomiernie prąd po całej powierzchni elektrody i łączący się z przewodem elektrycznym (pigtail). Zazwyczaj jest to warstwa węglowa lub system delikatnych mikroprzewodów, rozgałęziających się pomiędzy warstwami. Warstwa gąbki lub włókniny z zewnątrz chroni integralność elektrody.

Należy pamiętać, aby nie zginać zbyt mocno w tym samym miejscu elektrod o dużej powierzchni, jeśli nie są one do tego przystosowane.

Ogólne porady dotyczące elektrod samoprzylepnych

Zasady higieny
Samoprzylepne elektrody są przeznaczone do wielokrotnego użycia tylko przez jedną osobę. Jest to niezwykle istotne ze względu na możliwość zainfekowania elektrody mikroorganizmami chorobotwórczymi, bytującymi na skórze. Nawet z pozoru nieuszkodzona skóra może mieć mikrourazy, które są źródłem mikrokrwawień. Obecność patologicznych grzybów na skórze, nawet, jeśli nie powodują schorzeń u jednej osoby, może być przyczyną zakażenia innej osoby, użytkującej tę samą elektrodę.

Przed użyciem:

  • Aby zapewnić najlepsze przewodnictwo prądu poprzez elektrody, zawsze upewnij się, czy są w dobrym stanie i gwarantują dobrą przyczepność. Wizualna kontrola elektrody przed każdym użyciem pozwala zapobiegać urazom termicznym, jakie mogą powstać przy użyciu wadliwej elektrody.
  • Upewnij się, czy skóra jest czysta i sucha. Korzystnym jest przetarcie substancją odkażającą (usuwa mikroorganizmy mogące spowodować inwazję żelu) oraz usuwającą nadmiar naturalnej powłoki tłuszczowej na powierzchni naskórka. Dlatego rekomenduje się umycie ciepła wodą z mydłem miejsca aplikacji elektrod, a następnie przemycie 70% spirytusem lub innym płynem odkażającym. Wysuszyć skórę przed nalepieniem elektrod.


Zakładanie elektrod

  • Odklej przezroczystą osłonkę i odłóż ją w bezpieczne miejsce, gdyż będzie jeszcze potrzebna.
  • Naklej elektrody na ciało w odpowiednich punktach.
  • Podłącz przewody doprowadzające prąd wkładając szpilkowe wtyczki (pin) przewodu doprowadzającego do zakończenia przewodu od elektrody, tzw. świńskiego ogonka (pig tail).

Zdejmowanie elektrod
Po odłączeniu prądu delikatnie odklej elektrody od skóry.
Zawsze po użyciu załóż na elektrody plastikowe osłonki i włóż je do szczelnie zamykanego plastikowego woreczka. Istotnym jest aby zachować takie warunki przechowywania elektrod, aby żel nie wysychał.

UWAGA 1: Nie ciągnij za przewody wychodzące z elektrod. Ważnym jest, aby nigdy nie ciągnąć za przewód wystający z elektrody. Prowadzi on bardzo delikatne włókna metalowe, które rozgałęziają się w elektrodzie. Pociągnięcie za przewód może naruszyć ich strukturę i stać się przyczyną powstania mikrozwarć, skutkując tzw. „ gorącymi punktami”, mogącymi uszkodzić skórę.

UWAGA 2: Podczas wkładania/zdejmowania wtyczki przewodu doprowadzającego do/z przewodu elektrody, trzymaj samą wtyczkę, a nie przewody doprowadzające, co wydłuży czas ich eksploatacji

Wyschnięte elektrody
Gdy elektrody ulegną wyschnięciu, najlepiej jest je wymienić na nowe. W razie konieczności można jednak odzyskać klejące właściwości elektrody za pomocą kilku kropel wody. Przy dodaniu zbyt dużej ilości wody, gdy żel elektrod staje się zbyt miękki, umieść elektrody w lodówce na kilka godzin, lepką stroną do góry.
W bardzo gorącej wodzie żel elektrod staje się zbyt miękki. W takich wypadkach włóż je do lodówki na jakiś czas razem z osłonkami i w woreczku foliowym.

Przechowywanie elektrod
Warunki przechowywania elektrod mają kapitalne znaczenie dla ich długotrwałej eksploatacji (powyżej 2-3 tygodni). Na elektrodach po ich użyciu zawsze będą znajdować się bakterie i grzyby, bytujące na skórze zdrowego człowieka. Ich rozwój jest więc nieunikniony, gdyż wilgotny żel jest dobrą pożywką dla mikroorganizmów. Co prawda żel stosowany w konstrukcji elektrod jest pochodzenia nieorganicznego i często stosuje się związki hamujące rozwój patogenów, to komórki złuszczonego naskórka są pożywką dla nich.
Dlatego zaleca się przechowywać bezwzględnie elektrody samoprzylepne w szczelnie zamkniętym worku, w którym są sprzedawane, z fabrycznymi osłonkami, w miejscu ciemnym, chłodnym i suchym.

Jak długo można stosować elektrody samoprzylepne?
Zastosowanie się do zasad eksploatacji i przechowywania gwarantuje możliwość stosowania elektrod w ilości około 30 aplikacji. Jeśli stosuje się elektrostymulację raz dziennie, można je stosować maksymalnie 1 miesiąc. Jeśli aplikacje stosuje się częściej, okres ich użytkowania jest krótszy.

Jak zakładać elektrody ? (EN):

Elektrody dopochwowe (waginalne) i doodbytnicze (analne, rektalne).

Zasady stosowania sond dopochwowych i doodbytniczych zostały szczegółowo opisane w odrębnym artykule:

Zobacz również:

image_print

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *