Umiejscowienie elektrod w elektrostymulacji EMS

Poniższe materiały przedstawiają sposób umieszczenia elektrod w elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej EMS i zostały opracowane przez włoską firmę GLOBUS, czołowego dostawcy przenośnego sprzętu do elektroterapii dla sportowców i klubów sportowych. Przedstawione informację będą oczywiście przydatne w innych zastosowaniach stymulacji EMS.

Uwagi:

  • Występujące na rysunkach oznaczenia „+” i „” mają znaczenie umowne (kierunek prądu nie ma znaczenia) i służą tylko do łatwiejszego określenia pary elektrod w ramach jednego kanału stymulacji.
  • Niektóre schematy wykorzystują elektrodę podwójną, która w praktyce jest rzadko stosowana i można ją zastąpić dwiema elektrodami kwadratowymi.
  • Schemat stosujący aż 8 elektrod (lub 6) wymaga zastosowania elektrostymulatora 4-kanałowego.
  • Do bardziej precyzyjnego określenia optymalnego umieszczenia elektrody na skórze (najsilniejszy skurcz) można stosować specjalną elektrodę punktową Motor Point Pen.

Umiejscowienie na mięśniach ręki

Biceps A – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na ramieniu - biceps A

Biceps B – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na ramieniu - biceps B

Prostownik łokciowy – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na prostowniku łokciowym

Zginacz łokciowy – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na zginaczu łokciowym

Umiejscowienie na mięśniach klatki piersiowej

Mięsień piersiowy A – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - A

Mięsień piersiowy B – 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - B

Mięsień piersiowy C – 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na klatce piersiowej - C

Umiejscowienie na mięśniach brzucha

Mięsień prosty A – 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - A

Mięsień prosty B – 6 elektrod (4 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - B

Mięsień prosty C – 6 elektrod (4 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - C

Mięsień prosty D – 8 elektrod (4 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach brzuchu - D

Umiejscowienie na mięśniach uda

Mięsień przywodziciel – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - przywodziciel

Mięsień dwugłowy A – 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - dwugłowy A

Mięsień dwugłowy B – 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniach uda - dwugłowy B

Mięsień czworogłowy A – 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu czworogłowym uda A

Mięsień czworogłowy B – 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu czworogłowym uda B

 

Umiejscowienie na mięśniach łydki

Mięsień brzuchaty A – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - A

Mięsień brzuchaty B – 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - B

Mięsień brzuchaty C – 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu brzuchatym łydki - C

Mięsień piszczelowy – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniu piszczelowym łydki

Umiejscowienie na pośladkach

Mięsień pośladkowy A – 2 elektrody (1 kanał)

Umieszczenie elektrod na mięśniu pośladkowym - A

Mięsień pośladkowy B – 3 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu mięśniu pośladkowym - B

Mięsień pośladkowy C – 4 elektrody (2 kanały)

Umieszczenie elektrod na mięśniu mięśniu pośladkowym - C

Umiejscowienie na mięśniach kręgosłupa

Prostownik grzbietu A – 4 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniach kręgosłupa - prostownik A

Prostownik grzbietu B – 8 elektrod (4 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniach kręgosłupa - prostownik B

Mięsień najszerszy grzbietu A – 3 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - A

Mięsień najszerszy grzbietu B – 3 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - B

Mięsień najszerszy grzbietu C – 4 elektrody (2 kanały)

Rozmieszczenie elektrod na mięśniu najszerszym grzbietu - C

Umiejscowienie na mięśniach barku

Mięsień deltoidalny A – 3 elektrody (2 kanały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu deltoidalnym A

Mięsień deltoidalny B – 4 elektrody (4 2anały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu deltoidalnym B

Mięsień trapezoidalny A – 4 elektrody (2 kanały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu trapezoidalnym - A

Mięsień trapezoidalny B – 4 elektrody (2 kanały)

Umiejscowienie elektrod na mięśniu trapezoidalnym - B

 

Ogólne zasady lokalizacji punktów motorycznych (prezentacja firmy Axelgaard):

 

Zobacz również: